Юрій Панейко. Теоретичні основи самоврядування

Редакція Критики ・ Липень 2002
Львів: Літопис, 2002.

Місцеве самоврядування поряд із такими засадничими принципами, як зверхність права, пріоритет прав людини, поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову, є однією з найголовніших ознак демократичної правової держави. Воно є формою децентралізації влади, служить механізмом широкого залучення громадян до участи в управлінні, тобто сприяє формуванню громадянського суспільства.

Книжка професора Юрія Панейка є підсумком багаторічних досліджень явища самоврядування від його зародження до переддня Другої світової війни. Вперше її видала 1963 року в Мюнхені Українська Вільна Академія наук.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!