Укладач Боґуслав Бакула. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.

Людмила Наконечна ・ Вересень 2013
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.

До виходу антології, яку уклав Боґуслав Бакула, праці більшости представлених у ній польських теоретиків літератури в українських перекладах не публікувалися. Давно очікуваній появі їх завдячуємо знаному полоністові Сергієві Яковенку.

Розпочинає книжку методологічний розділ, у якому міркуваннями про теорію літератури поділилися видатний представник «краківської школи» Ришард Нич, Генрик Маркевіч і Єжи Зьомек. Чимало уваги присвячено структуралізмові та постструктуралізмові, – літературознавці Януш Славінський, Алєксандра Окопень-Славінська, Мар’я Індик, Войцех Каляґа осмислюють теорію висловлювань у рамках комунікативної теорії літературного твору, висвітлюють окремі аспекти коґнітивного літературознавства. Катажина Роснер, Ришард Нич, Зоф’я Мітосек, Стефан Савіцький розглядають проблеми мімезису та літературознавчої аксіології. Стефан Жулкевський, Міхал Ґловінський, Северина Вислоух, Едвард Бальцежан зосередилися на питаннях інтертекстуальности та інтердисциплінарности. Еразм Кузьма та Яніна Абрамовська міркують про деякі аспекти мітографічної критики і тематології. Два завершальні розділи присвячено дослідженням у галузі герменевтики, психоаналізу та автобіографізму (Марія Яніон, Данута Данек, Малґожата Чермінська) і культурологічному та антропологічному літературознавству та компаративістиці (Анна Бужинська, Рома Сендика, Міхал Павел Марковський, Боґуслав Бакула).

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!