Ірина Скубій. Торгівля в Харкові в роки НЕПу (1921–1929): економіка та повсякденність

Оксана Булгакова ・ Червень 2018
Харків: Раритети України, 2017.

Останніми роками з’являється дедалі більше досліджень, автори яких намагаються переосмислити радянське минуле, враховуючи сучасні досягнення історіографії, яка прагне до міждисциплінарности і людиноцентричности. Це стосується не лише історії повсякдення, а й історії економіки. Торгівля є зручним полем для дослідження, де поряд із економічними процесами можна побачити «обличчя» і продавців, і покупців. Книжка є новаторським дослідженням місця торгівлі в радянській економіці та суспільстві на прикладі одного з економічних центрів країни.

Монографія складається з п’яти розділів, перший із яких традиційно присвячено історіографії та джерельній базі дослідження. У наступному авторка зупиняється на особливих рисах торгівлі в Харкові в епоху непу: підприємницьких ризиках, дефіциті товарів, взаємодії з органами держбезпеки. Професія торговця стала однією з типових для 1920-х років, відобразивши в собі суперечності часу, тож доречним є розгляд в одному з підрозділів монографії умов праці, особливостей підготовки та навчання, рівня заробітної платні робітників цієї сфери.

В основу дослідження авторка поклала традиційний для років непу поділ торгівлі на державну, кооперативну та приватну. Перші кроки становлення державного підприємництва розглянуто в контексті ідеологічного протистояння зі «стихією ринку» та прагнення не залишатися «байдужим глядачем», а перетворитися на керівника ринку. Відтак проаналізовано розвиток державної гуртової, роздрібної та акціонерної торгівлі. Розвиток кооперації у сфері торгівлі відбився в діяльності різних кооперативних об’єднань і товариств, серед яких найвпливовішими в місті були Харківське споживче товариство та Харківський центральний робітничий кооператив. У дослідженні показано, що прагнення держави «наблизити кооператив до споживача», а також ідеологічне та економічне протистояння з приватником стали визначальними рисами розвитку кооперації. Водночас столичний статус цих підприємств давав змогу отримати переваги в постачанні товарами, що було особливо важливо в умовах дефіциту.

Одну із найдослідженіших сторінок історіографії непу – приватну торгівлю – науковиця показує з нових позицій. Крім інформації про особливості її відродження та розвитку, читач може ознайомитися з характерними рисами контрабандної торгівлі, її причинами, джерелами, шляхами й асортиментом. Як продовження теми авторка розглядає створення псевдокооперативів як альтернативи підприємницькій діяльності в умовах згортання непу, що вело до спроб уникнути оподаткування, пошуку леґальних чи напівлеґальних альтернатив закритим підприємствам або ж їхнього відкриття на «підставних» осіб.

Видання містить добірку ілюстрацій, яка складається зі світлин торговців, рекламних повідомлень, карикатур на «хвороби» торгівлі, а також додатки з інформацією про динаміку розвитку мережі підприємств, ціни на найпоширеніші товари.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!