Анатолій Круглашов, Ігор Танчин, Володимир Демидов. Транскордонне співробітництво у поліетнічних реґіонах Східної та Південно-Східної Європи. Матеріали наукового симпозіуму 16–17 червня 1999 р.

Редакція Критики ・ Квітень 2000
Чернівці: Золоті литаври, 1999.

Серед найцікавіших матеріалів збірника – статті Анатолія Круглашова «Національна держава versus громадянське суспільство», Ігоря Танчина «Національна ідея та формування громадянського суспільства», Володимира Демидова «Місцеве самоврядування», Володимира Фісанова «Неформальні асоціації», Сергія Маркова «Основні умови та закономірності формування креатогенного суспільства», Сергія Романенка «Розпад СССР та СФРЮ: Росія і Сербія в пошуках нової ідентичності», Наталі Стрельчук «Македонія–Албанія–Сербія: реалії воєнного прикордоння», Віри Бурдяк «Політична опозиція в суспільному житті України та Болгарії», Тетяни Микитюк «Середній клас в Україні». Всі ці статті складають перший, найґрунтовніший розділ збірника – «Сучасні реалії Центрально-Східноєвропейського реґіону та становлення громадянського суспільства».

Втім, низку цікавих матеріалів опубліковано в третьому розділі – «Реферати». Це передусім статті Наталі Ротар «Традиції політичної культури в Україні і Росії: порівняльний аналіз», Ірини Гринчук «Громадянське суспільство і політична еліта в сучасній Україні» та Ігоря Мельничука «Роль кримськотатарського чинника в українсько-російських відносинах».

Другий розділ – «Інтеґраційні процеси у контексті прикордонного співробітництва» – має радше реґіональне та вузькофахове значення. Натомість останній, четвертий розділ містить цікаві і для ширшого читача рецензії на книжки «Бюрґерство та громадянське суспільство в Словаччині» Єлени Майнової, «Американське століття. Культурне різноманіття в новітню добу» Н.Кантора, «Трансформація та інтеґрація: формування майбутнього Центральної та Східної Європи» (колективний збірник Європейського форуму за демократію і солідарність) та «Самоозначення України: від історії до політики» Миколи Томенка.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!