Олена Стрельник. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології. Монографія

Редакція Критики ・ Грудень 2017
Київ: Критика, 2017.
288 с., бібл., іл. ISBN 978–966–8978–96–8.

Чому для сучасних матерів, які поєднують оплачувану працю і турботу про дітей, нестача часу стала нагальною проблемою? Це головне запитання, яке Олена Стрельник ставить на початку монографії, одразу розщеплюючи його на декілька інших: що означає бути матір’ю в сучасній Україні? за яких соціяльних обставин матері здійснюють повсякденне піклування про дітей? завдяки яким ресурсам матері поєднують оплачувану та репродуктивну працю? як вони організовують щоденну турботу про дітей у часі і просторі?

Соціологічну концепцію материнства Олени Стрельник зіперто на деконструкції дихотомії приватного і публічного, спрямовано на дослідження материнських практик у контексті взаємодії аґентів і структур, мікро- і макрорівнів суспільства: державної політики, ринку праці, сімейної взаємодії. У чотирьох розділах монографії розглянуто теоретичні аспекти проблеми материнства, питання про материнство і соціяльні зміни, макроструктурні обставини практик материнства в сучасній Україні і материнські практики поєднання оплачуваної праці та піклування про дітей. Авторка наголошує три головні суперечності, з якими стикаються сучасні батьки. По-перше, суперечність між активним залученням батьків у сферу зайнятости і вимогами ринку праці, що неабияк актуалізують життєвий успіх, з одного боку, та поширенням «інтенсивного», дитиноцентричного материнства, з іншого. По-друге, суперечність між підвищенням суспільного і державного запиту на відповідальне батьківство та слабкістю його інституційного забезпечення, а також публічною невидимістю репродуктивної праці. По-третє, суперечність між пануванням есенціялістського та натуралістичного погляду на турботу як «природну жіночу роль» і потребою ґендерної рівности.

В окремих розділах дослідження докладно проаналізовано механізми реґулювання батьківських практик на рівні медичного обслуговування, телевізійних програм (зокрема «Школи доктора Комаровського»). Авторка розглядає роль феміністських студій в актуалізації теми материнства, порівнюючи їх з укоріненими патріярхатними практиками, досліджує, як саме на сучасне батьківство вплинули трансформації інституту шлюбу, зміни у ставленні до бездітности, відтермінованого народження дитини, ринку репродуктивних технологій, проблеми безпліддя.

Окрему увагу дослідниця приділяє державній політиці щодо материнства в Україні, зіставляючи її із різними европейськими моделями: соціяльно-демократичною (скандинавські країни), консервативною (Німеччина), ліберальною (Велика Британія). Вона відзначає, що держави Евросоюзу запроваджують нові інструменти сімейної політики, надважливим складником якої є збалансування зайнятости й батьківства. До механізмів, здатних це забезпечити, а також подолати бідність дітних родин, авторка відносить скорочення для жінок тривалости відпустки з догляду за дитиною й одночасне впровадження «бaтьківської відпустки» і для матерів, і для татів; розвиток мережі державних і приватних послуг догляду, освіти й виховання дітей; створення робочих місць, дружніх до сім’ї, з гнучким режимом праці, дитячими кімнатами тощо, формування суспільного дискурсу щодо татівської ролі у піклуванні про дітей.

Монографію, підготовану на базі факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки Представництва Фонду імені Гайнриха Беля в Україні, адресовано фахівчиням і фахівцям із соціології сім’ї, демографії, соціяльної політики та ґендерних студій, викладач(к)ам і студент(к)ам вишів, а також усім, хто цікавиться темами материнства і турботи про дітей, ґендерною проблематикою. Дослідження має на меті не тільки посприяти науковому опрацюванню цих тем, а й актуалізувати їх як важливі суспільні питання.

Книжка містить предметний покажчик, ілюстрації, численні таблиці та діяграми, що в них, зокрема, унаочнено результати авторчиних емпіричних досліджень.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!