Володимир Свідзінський. Твори у двох томах

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2004.
1 том: 588 с., 2 том: 512 с. Видання підготувала Елеонора Соловей-Гончарик. Серія «Відкритий архів»

Доля Володимира Свідзінського – либонь, найпохмуріший парадокс історії української літератури XX століття. Усвідомлення своєї несуголосности радянській добі, котре зробило поета «внутрішнім еміґрантом», зрештою коштувало йому життя. Приховуючи страхітливу загибель поета, режим намагався просто «викреслити» його звідусіль; згодом це неймовірно ускладнило справу повернення його в літературу.

Постання творчої спадщини Свідзінського в нинішньому обсязі – два томи, кожен понад п’ятсот сторінок – вражає і блискуче доводить виняткову значущість цього митця-нонконформіста, яку свого часу інтуїтивно вгадали Іван Дзюба, Василь Стус, французький славіст Емануїл Райс, Валерій Шевчук. Для Стуса це був поет тієї ж ваги, що Ґете й Рильке. Певно, саме через належність до цього ряду Свідзінському так пасують Ґадамерові слова про Гельдерліна: поет, котрого «народила скрута й поцілувала мова»...

Саме в «тихій» ліриці Свідзінського, на марґінесі тодішнього літературного життя тривала всупереч історичному розламові модернізація національної поезії. Над цим феноменом міркує у ґрунтовній післямові доктор філології Елеонора Соловей, яка упорядкувала й підготувала тексти та більшу частину коментарів.

Тривалі архівні пошуки упорядниці були не лише результативні, а й щедрі на несподіванки. Виявилося, наприклад, що чимала частина поезій була відома не в остаточних редакціях; що авторизований машинопис, якого вивіз на еміґрацію Олекса Веретенченко й видала 1975 року «Сучасність» під назвою «Медобір» – насправді не «Медобір»... У першому томі двотомовика здійснено за архівними джерелами реконструкцію цієї найбільшої, підсумкової збірки поета. Том містить понад два десятки невідомих раніше творів Свідзінського – ліричні поезії, поему «Горіло Загір’я», жарти, експромти. Другий том подає – вперше з такою повнотою – перекладацьку спадщину Свідзінського та його епістолярій, повертає в науковий обіг його цінні етнографічні статті. Важливим компонентом зібрання творів є докладні коментарі, які містять цінні матеріяли для глибшого зрозуміння текстів письменника і їхніх літературних та позалітературних контекстів.

Видання проілюстровано архівними світлинами. Воно продовжує серію «Відкритий архів», що її «Критика» започаткувала торік публікацією автобіографії та вибраних листів Ієремії Айзенштока.

П’ята Всеукраїнська рейтингова акція «Книжка року 2003»: Диплом на потвердження І місця, здобутого книжкою Володимир Свідзінський, Твори у двох томах в номінації «Хрестоматія»

 

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!