Ральф Дарендорф. У пошуках нового устрою. Лекції на тему політики свободи у ХХІ ст.

Олена Іваненко ・ Березень 2007
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006.
Переклад з німецької Анастасії Орган

Книжка соціолога і громадського діяча Ральфа Дарендорфа є курсом лекцій із конфліктології, «політики свободи» та проблем глобалізації в сучасному світі, прочитаним в Інституті культурознавства в Есені наприкінці 2001 – на початку 2002 років.

Автор стисло аналізує соціяльно-політичну ситуацію після 11 вересня 2001 року в сучасному некерованому світі. Відправною тезою дослідника є те, що найпридатнішим означенням для опису та вимірювання людського спільного блага є поняття «життєвих шансів». Метою політики свободи є найбільші життєві шанси в найбільшій їх кількості. Інше питання полягає в тому, скільки людей не скористаються ними, і вони лише тоді набувають значення, коли право вибору потрапляє в координати солідарности, належности й згуртованости.

Науковець міркує про сенс історії та поширеність ліберальної ідеї. Тезово його думки можна викласти так: джерелом загрози для стійкого розвитку є нестійкість сучасного світу; свобода завжди є закликом для активних дій; нерівність – це елемент свободи, а пасивність загрожує зростанням небезпеки; найвищий принцип – активна свобода, а глобалізація – її найважчий іспит; ми перебуваємо в подвійному процесі глокалізації – одночасної глобалізації та локалізації, і її побічним продуктом є перекручене розуміння самовизначення (прикладом є етнічні конфлікти в Европі); інформація та знання стають засобами виробництва, заступаючи багато видів фізичної праці, проте суспільство знання не заповнює порожнечі аномії, повна зайнятість втрачає старе значення, і капітал стає можливим без праці; Марксове царство необхідности перетворюється на зброю для обмеження царства свободи.

Політика сьогодні, на думку Дарендорфа, стає лотереєю, тимчасові тенденції – вирішальними, важливі рішення зміщуються з національних теренів у більші, часто розпливчасті простори, недостатньо зрозумілі пересічному европейцеві. Автор уважає, що ЕС не є демократією, а натомість симптомом численних демократичних дилем і проблем. Загалом у книжці науковець радше ставить запитання, аніж дає на них відповіді, спонукаючи читача до роздумів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!