Tomasz Stryjek. Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego: analiza wybranych koncepcji

Редакція Критики ・ Квітень 2000
Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2000.
Томаш Стриєк, Українська національна ідея міжвоєнного періоду. Аналіз вибраних концепцій. Монографії Фонду підтримки польської науки. Серія гуманістики. Вроцлав, 2000

Книжка наукового співробітника Інституту політичних досліджень Польської академії наук Томаша Стриєка є скороченим варіантом його докторської дисертації, присвяченої українському націоналізмові міжвоєнної доби. У двох вступних розділах автор з’ясовує ряд теоретичних питань, пов’язаних із поняттям «національної ідеї», та історичний контекст, у якому формувався український націоналізм (з особливою увагою до постатей Драгоманова та Грушевського). Подальші розділи присвячено В’ячеславу Липинському («Народ як ідея тяглості»), Дмитрові Донцову («Народ у перспективі всеохопної теорії політики»), Ольґердові Бочковському («Чи можлива “академічна” наука про народ?»), Микиті Шаповалу («Омани “об’єктивістської” теорії народу») та Миколі Скрипнику («Категорія народу в перспективі універсалістської ідеології»). Праця доповнена двома резюме (англійською та українською мовами), 17-сторінковою бібліографією та ґрунтовним іменним покажчиком.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!