Антон Філіпенко. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть

・ Січень 2002
Київ: Либідь, 2002.

У посібнику для студентів, до написання якого було залучено провідних науковців Київського університету ім. Шевченка, Академії наук, а також кваліфікованих менеджерів-практиків, з'ясовуються місце і роль економіки України в сучасному світовому господарстві. Визначаються кількісні та якісні параметри економічного потенціялу України, який зазнав суттєвих змін у перебігу ринкових реформ та модернізації. Велику увагу приділено обґрунтуванню умов і перспектив участи суб’єктів підприємництва в міжнародних ринках товарів і послуг, капіталів і робочої сили. Окремо розглянуто галузеві виміри взаємодії економіки України зі світовим господарством. Геостратегічне становище української економіки аналізується в контексті поглиблення регіонального та планетарного співробітництва. Детально висвітлено і проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!