Микола Ільницький та ін. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. ПРОƩФΩNHMA. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. Збірник наукових праць. Випуск 5

Редакція Критики ・ Січень 1999
Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 1998.

Спеціальний випуск збірника наукових праць, що його видає у Львові Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАН України спільно з Міжнародною асоціацією україністів, підготували колеґи та учні її президента Ярослава Ісаєвича з нагоди його ювілею.

Поряд із нарисом про академіка (Микола Ільницький: «Ярослав Ісаєвич: історик на тлі доби») вміщено повну бібліографію його друкованих праць за 1955–1997 роки – 563 назви. Кількадесят розвідок науковців із України, Польщі, Австрії, Італії, США, Німеччини, Росії, Канади, Франції, Білорусі, Румунії, Японії, Угорщини присвячено переважно історії України та інших держав Центрально-Східної Європи. Стані видруковано мовами ориґіналу.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!