Леся Ставицька. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників: Обсценізми, евфемізми, сексуалізми

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
456 с.

Словник нецензурної лексики та її відповідників – перший такого штибу фундаментальний лексикон в Україні – подає точний опис, тлумачення й етимологію понад 5000 обсценних слів, висловів, стійких словосполучень та їх евфемізмів, зокрема еротичної лексики та сексуального сленґу, які побутують в усному мовленні, художній літературі, публіцистиці та медіях, у традиційному сороміцькому та сучасному міському фольклорі тощо. До розгляду залучено лексичний матеріял XIX–XX століть, починаючи від словника Білецького-Носенка й «Енеїди» Котляревського і закінчуючи сучасними словниками, творами Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Оксани Забужко, Олександра Ірванця, Леся Подерв’янського та інших. Максимально взято до уваги реґіональні, діялектні різновиди, а також соціяльні, ґендерні та вікові властивості вокабулярів.

Авторка словника – доктор філологічних наук, професор Леся Ставицька – очолює відділ соціолінґвістики Інституту української мови НАН України й досліджує теорію й історію поетичної мови, питання двомовности, теорії та практики комунікації, ґендерної лінґвістики тощо. Її перу належать численні публікації, присвячені українській субстандартній лексиці. У «Критиці» раніше видано її монографію «Арґо, жарґон, сленґ. Соціяльна диференціяція української мови», «Короткий словник української жарґонної лексики» та словник «Український жарґон». Дослідниця далі працює над серією лексиконів субстандарту, зокрема над словником української лайки та прокльонів і російсько-українським словником ненормативної лексики.

Свою нову працю словникарка називає «спробою відтворити приблизну метамодель культури тілесного низу та його функцій у її обсценному й евфемістичному втіленні». Докладно інтерпретуючи соціолінґвістичну, лінґвософську та культурологічну природу розглядуваного мовного матеріялу у ґрунтовному теоретико-методологічному вступі, вона пропонує ориґінальний погляд на питання ненормативности і нецензурности, екзистенційний і лінґвістичний статуси обсценности в українській культурі, проблематику табу, епістемологію та комунікативно-прагматичні аспекти обсценного лексикону, розглядає коґнітивну перспективу метамови обсценної лексики, диференціює поняття «обсценізм», «матизм», «евфемізм», «інвективна лексика» тощо, досліджує концептуальну специфіку та мовно-національні характеристики української обсценности, витлумачує метафоричну матрицю сексуального сленґу й еротичної лексики, соціяльно-групові преференції у виборі інвективних комунікативних стратегій тощо.

Словник адресовано спеціялістам-філологам, перекладачам і всім, хто цікавиться українським словом.

 

Відзнака: Презентацію книги «Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми» визнано найгучнішою презентацією 2008 року у книгарні «Є»

 

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!