О.П.Блик. Українська мова. Частини І–ІІ

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Четверта хвиля, 1997.

В першій частині підручника подаються теоретичні відомості з фонетики, орфографії, будови слова, словотвору, морфології сучасної української літературної мови, висвітлюються різні аспекти формування фонетичних, орфографічних, словотворчих, граматичних умінь і навичок, шляхи піднесення культури усного та писемного мовлення. Для ефективного засвоєння матеріалу та самостійної роботи подано велику кількість практичних вправ.

Друга частина підручника складається з розділів «Орфоепія», «Графіка», «Синтаксис», у яких подається теоретичний матеріал, завдання та вправи на закріплення вивченого. Книга зосереджує увагу на закріпленні звукової системи мови на письмі, на вимовних нормах, фоностилістичних особливостях.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!