Наталя Яковенко. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
472 с. Видання друге, переглянуте і виправлене

Монографію доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть від входження руських земель до ВКЛ й аж до козацької революції 1648 року. Головним об’єктом авторської уваги є витоки та соціяльна структура української знаті, її персональний і чисельний склад, правовий і майновий статус елітарних груп.

Перше видання книжки, підготованої ще наприкінці 1980-х років, вийшло у світ 1993 року й одразу перетворилося на інтелектуальний бестселер, а відтак і бібліографічний раритет, зокрема завдяки тому, що ця розвідка відкривала або й сама фактично створювала цілу предметну ділянку, що її відтоді активно та плідно досліджують вітчизняні й зарубіжні науковці. Нове видання істотно переглянуто, насамперед під фактографічним і термінологічним оглядом, виправлено та доповнено. Найґрунтовнішого доопрацювання зазнали біографічні та генеалогічні дані, вміщені у численних таблицях і схемах.

 

Зміст

Переднє слово   9

Розділ перший

Загальні напрями еволюції стану 

На порозі стану: від бояр-рицарів до бояр-шляхти   17

Кодифікація правового статусу упривілейованих груп у литовсько-руському законодавстві XV - першої третини XVI століття    37

Другий Литовський Статут 1566 року як кодекс «народу-шляхти». Витоки гербової традиції   49

Нижні щаблі ієрархічної драбини: шляхи формування, реґіональні відмінності   59

Розділ другий

Князі

Роль і місце князів у ментальності українського Середньовіччя   77

Персональний склад князівського прошарку. Князі з погляду закону і традиції   87

Здобутки і втрати князів у реформах 60-х років XVI століття   109

Спалах князівської потужности в останній третині XVI - першій половині XVII століття. Князі-господарі та князі-слуги   121

Розділ третій

Пани

Походження титулу «пан»   131

Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Волині у першій половині XVI століття  135

Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Київщині та Брацлавщині у першій половині XVI століття  161

Особливості правового та звичаєвого статусу панського прошарку (XV середина XVI століття)   195

Доля панської верстви в суспільних змінах кінця XVI - початку XVII століття. Виділення маєтніших груп   205

Польське землеволодіння в Україні наприкінці XVI - у першій половині XVII століття. Маґнати польського походження   225

Розділ четвертий

Зем'яни-шляхта

Господарські зем'яни-шляхта: боротьба за утвердження в шляхетських правах, характер занять   245

Залежні зем'яни: специфіка  реґіональних груп   271

Чисельність шляхетської верстви в останні десятиліття перед Хмельниччиною (спроба підрахунку)   285

На варті старовини (замість висновків)  295

Генеалогічні схеми князівських родів   301

Додатки

Примітки   373

Список літератури, архівних і бібліотечних установ, посилання на які подано скорочено   415

Перелік таблиць 418

Перелік мап і схем у тексті  420

Перелік генеалогічних схем князівських родів   421

Список ілюстрацій   423

Покажчик імен   429

Географічний покажчик   460

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!