Алла Атаманенко. Українське Історичне Товариство: ідеї, постаті, діяльність

Дмитро Шевчук ・ Вересень 2010
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010.

У монографії Алли Атаманенко розглянуто створення та основні аспекти діяльности Українського історичного товариства (УІТ) – української наукової інституції, заснованої 1965 року в США. Авторка ставить діяльність УІТ у контекст загального розвитку історичної дисципліни та показує соціокультурні умови створення й функціонування товариства. У такий спосіб вона прагне заповнити певні «прогалини» у сучасній українській історіографії, бо, каже дослідниця, ми практично не маємо аналізу соціокультурного середовища існування українських наукових інституцій у діяспорі.

Зокрема, мало хто вивчав також і Українське історичне товариство: окрім публікацій істориків із діяспори (Любомира Винара, Олександра Домбровського, Тео до ра Мацькова) дослідниця називає ще працю Людмили Сакади. Окресливши методологічні основи свого дослідження, Атаманенко подає періодизацію діяльности товариства, а також викладає загальну типологію українських, українсько-американських та українсько-канадських інституцій задля визначення місця УІТ у цій системі.

В окремих частинах монографії розглянуто організаційні основи функціонування товариства, основні аспекти наукової діяльности його членів. Окрім цього, дослідниця зосереджується на співпраці УІТ з українськими та українознавчими науковими закладами, видавничій діяльності товариства та аналізі одного із провідних напрямів його роботи – систематичного дослідження постаті Михайла Грушевського.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!