Олександр Рутковський, Сергій Кримський, Оксана Забужко.... Українське кіно: ідентифікація у часі. Хроніки громадських обговорень 2001–2003 років

・ Жовтень 2005
Київ: Альтерпрес, 2003.

Основою двох книг стали матеріяли кількарічної діяльности (починаючи з 2001 року) «Українських альтернатив» – проєкту, у рамках якого відбулась низка відкритих дискусій довкола найактуальніших тем вітчизняного та зарубіжного екрану.

У першому томі хронік цього проєкту («Українське кіно: ідентифікація у часі»), крім підбірки статтей про жанр «історичного фільму», проблеми «молодого кіна» та запису текстів безпосередніх обговорень, поданих у «живій» формі з синхронним відрефлектовуванням сказаного, вміщено результати опитування громадськости, яке проводили кінокритики.

Кінознавець Олександр Рутковський детально викладає концепцію проєкту, принципи реалізації та очікувані результати, а також робить статистично-порівняльний огляд українського кінематографа кінця 1980-х – 2003-го років, характеризуючи розвиток нашого кіна такою діяграмою: стрімке піднесення – раптовий колапс – слабке пожвавлення.

У вступній частині вміщено невеличкі тексти-виступи трьох постійних експертів «Українських альтернатив»: Сергія Кримського, Оксани Забужко та Владіміра Малінковіча.

Кожен із двох розділів видання «Ревізія давнини» та «Проґноз на завтра» є спробою розв’язати окреме надзавдання: подати об’єктивне аналітичне документування-констатацію стану сучасного українського кіна та почасти спроґнозувати перспективи його подальшого розвитку. Аналізуючи кіно в ключі історія та гра, учасники дискусії звертаються до зарубіжних й українських фільмів, особливо зосереджуючися на картинах «Таємниця Чингізхана» (2002) режисера Володимира Савєльєва та «Молитва за гетьмана Мазепу» (2002) Юрія Іллєнка.

Спектр голосів надзвичайно широкий: тут висловлюються не тільки експерти у сфері кінематографа (режисери, сценаристи, критики), але й психологи, філософи, політологи. На сторінках книги беруть слово Сергій Mяченко, Вадим Скуратівський, Сергій Кримський, Валентина Заболотна, Юрій Терещенко, Віктор Олєндєр, Лариса Березовчук, московський кінокритик Віктор Мартізен, кінознавець Ірина Зубавіна та багато інших. А поряд із ними – студенти: майбутні режисери, оператори, кінознавці. Упорядники книги не зважають на статусну ієрархію, тож тут говорять як відомі культурні діячі, так і звичайний глядач.

Із дискусії філософ Сергій Пролеєв та історик кіна Євгеній Марголіт висновують, що відсутність мобільної кінопродукції ще не свідчить про відсутність кінопроцесу, форми існування якого можуть бути різними, а проєкт «Українські альтернативи» є однією з них. Він працює на вироблення оптимального, продуктивного, відкритого режиму спілкування щодо українського кіна, а також робить спробу окреслити вектор у завтра.

Цю книгу присвячено, за висловом Рутковського, проблемі самовизначення українського кіна в національно-часовому вимірі.

ЯR

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!