В. Безпалько, М. Висотін, І. Ворончук, М. Кучерук, Ю. Чубик. Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів

Андрій Блануца ・ Червень 2016
Київ: Фенікс, 2014.
Випуск 1: Волинь XVI століття

Збірник документів, що його упорядкували працівники НДІ українознавства МОН України, започатковує видання «Серії документальних джерел». Його завдання — «показати різноманітні аспекти повсякдення української людності, що фіксують буденне життя звичайних, так званих “маленьких людей”, які не впливали на глобальні історичні події, проте піддавалися їх жорсткому тиску, переживаючи різні життєві колізії». Авторський колектив вибрав документи з масиву джерельного комплексу актових книг гродського і земського судів Волинського воєводства другої половини XVI століття, щоб у першому випуску подати щоденне життя людей різних соціяльних груп і страт тогочасного суспільства.

Науковий вступ очільниці колективу упорядників Ірини Ворончук є окремим ґрунтовним дослідженням потенціялу актових книг гродських і земських судів XVI–XVIII століть у вивченні українського повсякдення ранньомодерної доби. Фронтальне вивчення актового документального матеріялу дає змогу на новому рівні здійснювати дослідження історії повсякдення. Зокрема, на волинському матеріялі чіткіше простежується соціяльна структура тогочасного суспільства, виразніше постає станова ієрархія шляхетського стану, уточнюються аспекти з життя і діяльности певних волинських шляхтичів-землевласників та урядників, встановлюються різнорівневі родинні та сімейні зв’язки окремих родів і соціяльних груп, пов’язаних службово, клієнтарно-патронально чи якось інакше.

Упорядники обґрунтували археографічні засади видання, оперті на сучасні методики актової археографії, і навели перелік документів у збірнику, яких загалом налічується триста двадцять. Документи було вибрано зі ста шістдесяти актових книг гродських і земських судів Волині XVI століття з фондів Центрального державного історичного архіву України в Києві, зокрема із ф. 21 (Кременецький гродський суд), ф. 22 (Кременецький земський суд), ф. 25 (Луцький гродський суд), ф. 26 (Луцький земський суд), ф. 27 (Володимирський земський суд), ф. 28 (Володимирський гродський суд).

Документи цих архівних фондів кидають світло на такі аспекти повсякдення, як матеріяльна культура; соціяльні практики, що активно проявлялися у середовищі волинського соціюму (наприклад, опікунство); повсякденне життя селянства; особливості побуту і матеріяльних статків різних соціяльних груп та верств; життя в умовах постійних нападів татар та конфліктів, що виникали у щоденному житті; міжетнічні стосунки; харчовий раціон; ставлення до життя і смерти; символи й ритуали тощо. Опубліковані матеріяли, на думку упорядників, дають змогу вивчати соціяльно-культурний організм ранньомодерного соціюму зсередини і виявляти ціннісні підходи щодо їхнього розуміння повсякденної реальности.

У збірнику вміщено науково-довідковий апарат, предметно-тематичний словник матеріяльних реалій повсякдення, словник застарілих слів та юридичних термінів, метрологічно-нумізматичний словник, а також іменний і географічний покажчики та перелік релігійних свят.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!