-. Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник

・ Квітень 2005
Київ, Львів: 2003.
(Серія «Українські історики»; Вип. 2, частина 1, вип. 2, частина 2)

Довідник, що його видав Інститут історії НАН України, містить відомості про замалим не 400 українських істориків, які працювали в XX столітті. Словникова стаття складається, як звичайно, з біографічної довідки, списку основних праць науковця та літератури про нього. Матеріял у довіднику розподілено непропорційно: майже 80% становлять персоналії істориків другої половини XX століття (більшість – наші сучасники) і лише близько 20% репрезентують історичну науку останньої чверти XIX і першої половини XX століття. Зрозуміло, що належно охопити в одній книжці всю українську історіографію минулого сторіччя неможливо, тож видання матиме продовження. У доборі персоналій для першого випуску немає певної системи; критерієм тут була, як сказано в редакційній передмові, «міра надходження і готовности текстів». Показово, проте, що тексти про членкора Литвина, академіків Смолія та Кураса, професора Табачника та інших не менш видатних істориків надійшли вчасно, тоді як для десятків науковців, які творять обличчя сучасної некон’юнктурної історичної науки в Україні, – від Ярослава Грицака до Володимира Кравченка – місця в першому випуску забракло. Дефініція жанру видання в заголовку як біобібліографічного довідника не цілком коректна: це типовий біографічний словник із досить скромною бібліографічною компонентою.

S.

 

Ідея видавничої серії «Українські історики» постала в середині 1990-х, а вже 1998 року Інститут історії України надрукував перший випуск біобібліографічного довідника. Першу книжку було присвячено науковцям Інституту історії України, тобто історикам, які в той чи інший спосіб були пов’язані з цією академічною інституцією. Згодом накопичений матеріял перевищив початково запланований формат видання, і довідник було вирішено розширити, вмістивши в ньому дані про всіх українських та зарубіжних істориків, які працювали або працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, державних установах, громадських організаціях в Україні та за її межами й зробили помітний внесок у розвиток української історіографії.

Над довідником працює чималий колектив істориків і бібліографів з різних міст України. Переважна частина матеріялів ориґінальна й досі ніде не була опублікована. Упорядники намагалися жодним чином не редаґувати дані про істориків, зважаючи на ідеологічні моменти: чи йдеться про історика компартії України, чи про українського історика, що працював у міжвоєнній Польщі. Такі докладні портрети науковців та бібліографічні відомості про їхню наукову діяльність дають досконалий матеріял для досліджень розвитку історичної науки в Україні ХХ століття, а фактологічний об’єктивізм, який пропонують упорядники, дає нагоду краще зрозуміти загальну ідеологічну та наукову ситуацію, в якій доводилося працювати історикам. Уважне вивчення соціологічного портрета українських істориків ХХ століття, можливо, дасть змогу краще зрозуміти проблеми й перспективи сьогоднішньої історіографії та історичної дидактики.

Оскільки робота над наступними випусками довідника триває, Інститут історії України запрошує взяти участь у його упорядкуванні кожного, хто пов’язаний з історичною наукою. На сьогодні вийшло три випуски «Українських істориків», і вже тепер є потреба в іменному покажчику. Суттєво полегшило б роботу з довідником і створення електронного варіянту видання.

О.М.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!