Упорядник Михайло Пазяк. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток

・ Жовтень 2001
Київ: Наукова думка, 2001.

Збірку впорядковав відомий фольклорист Михайло Пазяк – автор досліджень «Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та пареміографії» (1984), «Українські прислів’я та приказки. Проблеми генези та жанрово-поетичної структури» (1991), укладач збірок прислів’їв та приказок (1976 та спільно з С.В.Мишаничем – 1984). 1993 року науковець перевидав відому збірку Матвія Номиса «Українські приказки, прислів’я й таке інше».

Цим випуском із серії «Українська народна творчість» завершується видання народних прислів’їв, приказок, ідіом та порівнянь, що зустрічаються у творах української художньої літератури.

У попередніх трьох випусках, що вийшли друком у 1989, 1990 і 1991 роках, були вміщені прислів’я та приказки, у другій частині третьої книги – побажання, вітання, дитячі примовки, каламбури.

Принцип розміщення матеріалу в цій книзі такий самий, як і в попередніх: стійкі народні порівняння та трансформовані прислів’я об’єднано у тематичні групи, в межах якої виділено ряди зі спільним опорним словом і подано їх в алфавітному порядку. Ідіоми теж об’єднано в гнізда залежно від опорного слова.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!