Любомир Винар, Ася Гумецька, Мирослав Мельник... Українсько-американська асоціяція університетських професорів: Статті і матеріяли

Дмитро Шевчук ・ Вересень 2010
Нью-Йорк, Торонто, Острог: 2008.

Збірка статтей і джерельних матеріялів знайомить із діяльністю академічної наукової організації, яка зробила важливий внесок у поширення україністики, а також допомагала науковцям та науковим установам в Україні налагоджувати зв’язки з науковим світом на Заході. Видання побачило світ з нагоди 45-ліття існування Українсько-американської асоціяції університетських професорів (УААУП) і має на меті сприяти висвітленню діяльности її членів та їхніх здобутків як частини наукової спадщини українців.

Книжка складається із трьох частин. Перша з них містить статті про Асоціяцію. Нарис Любомира Винара подає основні моменти історії УААУП та привертає увагу до генези та основних спонук створення професійної організації професорів. Окремі моменти історії організації та актуальні аспекти її діяльности розглянуто у статтях Асі Гумецької. Звіт про дотації з наукового фонду асоціяції на підтримку публікації наукових досліджень надав Мирослав Мельник.

У другій частині видання вміщено відомості про президентів і членів УААУП. Третя подає джерельну базу до історії діяльности організації. Тут, зокрема, зібрано статути, звіти й протоколи загальних зборів Асоціяції, звернення президії УААУП до членів, листування та інші архівні матеріяли. Цінні свідчення до історії організації додають періодичні видання – «Професорські вісті» (1971–1981) та Бюлетені УААП (1995–2002), також поміщені в цій частині видання.

Члени Асоціяції здійснювали надзвичайно активну наукову діяльність. Вони очолювали низку українських (як, наприклад, НТШ чи Українське історичне товариство) та неукраїнських наукових установ, щонайменше п’ять разів члени Асоціяції ставали ректорами Українського Вільного Університету в Мюнхені, були активними науковими працівниками в різних науково-дослідних та академічних осередках. А тому ця збірка, без сумніву, посприяє вивченню української науки на Заході.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!