Упор. Олександра Бріцина, Галина Довженок, Наталя Шумада . Український фольклор. Хрестоматія 5-11

・ Січень 2002
Освіта.
2-ге видання

Упорядники цієї хрестоматії Олександра Бріцина, Галина Довженок і Наталя Шумада включили до неї найкращі зразки фольклору від язичницької давнини до сучасности. Вони прагнули показати багатство варіянтів фольклорної творчости та її регіональне розмаїття, засвідчене мовно-стилістичними особливостями.

Весь матеріял подано розділами за різними жанрами: пісенними (веснянки, русальні, петрівочні, купальські, жниварські, наймитські, бурлацькі пісні, балади, коломийки тощо) та оповідальними (казки, билиці й бувальщини, легенди й перекази), а також прислів’я та приказки, загадки й таке інше. Кожний розділ розпочинається зразками, в яких відбито архаїчні риси світогляду наших предків, і завершується пізнішими творами.

Щоб дати читачам уявлення про цілком автентичні фіксації творів, крім основного корпусу, вміщено додаток, у текстах якого максимально збережено діялектні та синтаксичні риси усного мовлення. Додано також нотні зразки, які відображають найхарактерніше звучання окремих пісенних жанрів.

Упорядники намагалися якомога ближче підступитися до першодруків, тому деякі тексти хрестоматії відрізняються від творів, відомих читачам із багатьох публікацій у популярних збірниках.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!