Юрій Павленко, Леся Довга, Владислав Верстюк. Український гуманітарний огляд

・ Січень 2002
Київ: Критика, 1993.

Шостий випуск «УГО» традиційно відкривають проблемні рецензії на історичні та культурологічні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів: Юрій Павленко пише про колективну монографію «Етнічна історія Давньої України», Леся Довга – про книжку російської дослідниці Маргаріти Корзо «Образ людини у проповіді XVII століття», Владислав Верстюк – про «полон історіографічної традиції, беручи за приклад книжку Юрія Кульчицького «Шаблі з плугів: український повстанський рух у Визвольних змаганнях». Царину психології репрезентує Євгенія Кононенко з нотатками про трактат Назипа Хамітова «Філософія і психологія статі», а Ірині Хоменко йдеться про нові посібники з логіки у структурі сучасної юридичної освіти. Два дописи присвячено перекладним виданням: Христина Лащенко пише про Дейвісову «Європу», а Олена Шаповал подає «рефлексії читача з приводу некоментованих сучасних перекладів філософської прози», розбираючи «Homo viator» Ґабріеля Марселя.

Полемічний запал Марини Ткачук, яка розпочинає відділ «Дискусій», спрямовано на видання журналом «Український Світ» творів Памфіла Юркевича; Андрій Даниленко, з’ясовуючи, «хто є більший українець в Україні та поза її межами», порівнює українську, російську та білоруську мовні енциклопедії; Сергій Горін піддає критичному аналізові збірник документів до історії Унії на Волині та Київщині кінця XVI першої половини XVII ст., випущений у світ Інститутом архівної справи та документознавства, Марина Скржинська та Юрій Шанін викривають безпорадність «авторської редакції» у посібнику Мирослави Шах-Майстренко «Медицина і здоров’я в античних міфах», а Володимир Потульницький додає до УГО-вського «реєстру плагіаторів» такого собі Михайла Пасічника, доводячи, що текст виданої ним монографії «Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657–1665 рр.)» насправді написаний ще 1933 року істориком-емігрантом Олександром Шпилинським. Наприкінці розділу подибуємо гарячу суперечку між Ферхадом Туранли та його рецензентом у минулому випуску «УГО» Олександром Галенком. Завершує випуск інформація про наукове життя та докладні огляди українських, польських, білоруських і російських наукових видань і публікацій архівних матеріалів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!