Володимир Поліщук, Татьяна Яковлєва, Віктор Войналович та ін. Український історичний журнал. 2003, № 2

Редакція Критики ・ Червень 2003

Друге цьогорічне число журналу відкривається ретельною студією Володимира Поліщука про Луцький замковий уряд до адміністративної реформи 1564–1566 років у Великому князівстві Литовському. Російська дослідниця Татьяна Яковлєва заповнює ще одну білу пляму в історії козацької Руїни: з’ясовує роль кримсько-турецького чинника в політиці українських гетьманів 1660-х років, зосереджуючися на «генезисі ідеї незалежної української держави під протекторатом Криму чи Порти». В. Войналович пише про складні проблеми існування релігійних навчальних закладів в Україні 1940–1960-х років. С. Віднянський, який чарує читача вже першим реченням своєї статті, повідомивши в ньому, що в Европі відбувається «відродження нових держав» (sic), намагається проаналізувати сучасну вітчизняну історіографію проблеми «українського питання» у міжвоєнній Польщі, демонструючи неабияке політичне чуття в доборі матеріялу: кілька рядків – для «львівського проф. Я. Грицака», пів сторінки – для «голови Верховної Ради України, професора, члена-кореспондента НАН України Володимира Литвина» – «відомого українського політика і професійного історика».

Увагу А. Копилова й А. Заводовського привернула проблема впливу боротьби балканських слов’ян на трансформацію слов’янської ідеї в українській суспільно-політичній думці другої половини ХІХ століття; водночас, автори не помічають, що поряд існував потужний і всеохопний вплив російського слов’янофільства та панславізму. В. Орлик на матеріялах Київської губернії розповідає про місце «казенних палат» у системі фінансового управління Російської імперії кінця ХVІІІ–ХІХ століть.

Біографічні шкіци присвячено науковцеві та політику, діячу Центральної Ради Никифору Григорієву (Т. Бевз), аспірантам Михайла Грушевського – Василеві Костащуку та Остапові Павлику (О. Рубльов), радянському українському історику Павлу Калениченку (Л. Чекаленко). Побіжний й компліментарний огляд «Наукового вісника Дипломатичної академії України» за 1998–2001 роки подає А. Мартинов. Завершують число рецензії, хроніка наукового життя та некрологи – по Юрію Боєву, Сергію Зарембі й Віталію Чишко.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!