Валентина Матях, Олександр Реєнт, Наталія Бацак, Владислав Верстюк, Станіслав Кульчицький, Олександр Лисенко. Український історичний журнал, 2017, № 6

Андрій Блануца ・ Серпень 2018

Число, присвячене 60-річчю часопису, відкриває інтерв’ю його головного наукового редактора Валерія Смолія, в якому він аналізує етапи становлення видання.

Валентина Матях досліджує медієвістично-ранньоновістичну тематику часопису за шістдесят років. Олександр Реєнт спільно з Наталією Бацак аналізують проблеми і напрями досліджень історії України довгого XIX століття та початку XX століття. Дослідження Владислава Верстюка стосується інтерпретації Української революції 1917–1921 років. Тему міжвоєнної та повоєнної історії радянської України представляє Станіслав Кульчицький. Олександр Лисенко спільно з Тетяною Пастушенко демонструють сучасний дискурс Другої світової війни у публікаціях часопису за минуле десятиліття. Вони показали, як у виданні висвітлювали історію бойових дій, діяльність спецслужб у роки війни, колабораціонізм під час нацистської окупації, радянський партизанський рух і комуністичне підпілля, історії ОУН та УПА, Голокосту, долю радянських військовополонених, репресивну діяльність радянських органів внутрішніх справ і держбезпеки, жіночу й усну історію. Степан Віднянський разом із Андрієм Мартиновим досліджують висвітлення на сторінках часопису проблем всесвітньої історії, а Олександр Удод – історичної дидактики.

У рубриці «Сторінки документальної історії “Українського історичного журналу”» опубліковано матеріяли, які проливають світло на важливі владні рішення щодо часопису. Олег Бажан публікує дев’ять документів із фондів ЦДАГО України – рішення органів ЦК КПУ щодо заснування УІЖу. Олексій Ясь публікує з коментарями дайджест 1958–1992 років про УІЖ із діяспорних часописів, а також звернення першого головного редактора часопису Федора Шевченка до читачів першого числа. У завершальній рубриці «Історіографічна класика» Ясь передруковує з власними коментарями та аналітичним вступом Шевченкову статтю 1967 року «Про суд історії».

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!