Леся Ставицька. Український жарґон. Словник

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2005.
496 с. Видання 2-ге, виправлене і розширене

У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінґвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жарґонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила (жарґонізовану) розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. Загалом словник містить понад 4066 слів і 656 стійких словосполучень. 

За джерельну базу словника правили тексти художньої літератури, засобів масової інформації, наукових видань, зразки розмовної мови, що віддзеркалюють особливості українського жарґоновживання кінця XX - початку XXI ст. 

У додатках представлено лексико-семантичні групи арґо, бурсацько-семінарські жаргонізми XIX ст. та ЛСП сучасного молодіжного сленгу. 

Словника адресовано найширшій читацькій авдиторії; його можуть використати філологи, письменники, працівники видавництв, перекладачі, соціологи.

 

 

Зміст

 

Українська мова без прикрас   9

Передмова до другого видання   19

Інструктивні матеріяли   22

Список скорочень   28

Короткий словник жарґонної лексики української мови   31

Покажчик синонімів   387

Додаток 1

Лексико-семантичні групи арґо   405

Додаток 2

Бурсацько-семінарські жарґонізми і сталі вирази у творах І.П. Котляревського   443

Додаток 3

Лексико-семантичне поле бурсацько-семінарськог жарґону   462

Додаток 4

Лексико-семантичне поле молодіжного сленґу кінця ХХ - початку ХХІ століття   471

Бібліографія   481

 

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!