Дмитро Стус. Василь Стус: життя як творчість

・ Березень 2005
Київ: Факт, 2004.

На сьогодні анотована книжка є найфундаментальнішою працею про Василя Стуса, яка відкриває нове обличчя одного з найбільших українських поетів ХХ століття і в якій його життя та творчість сприйнято й передано як єдину, цілісну сутність. Слушно, що розвідка з’явилася після української ейфорії 1990-х і всіх отих «національних», «риторичних», «патріотичних» речей, із нею пов’язаних.

Автор відмовився здійснювати дослідження в строгих наукових рамках і застосував можливості белетристики й есеїстики, широко використовуючи та реконструюючи події, зафіксовані в спогадах сучасників та інших важливих матеріялах. Завдяки такому підходові сприймаємо Василя Стуса природним і людяним, чого не нашукаємо в інших його іпостасях: героїчно-патріотичній та інтелектуально-елітарній. Ця праця, відтак, помітно зближує Стуса-борця та Стуса-мислителя – два образи поета, визначальні для різних світоглядних груп нашої інтеліґенції.

Емоційний струмінь, – напрочуд чистий і теплий у дослідженні, – звісно ж, неможливий без власного, синівського, досвіду Дмитра Стуса. Особливо потужним є енергетизм тих сторінок, де життя Василя Стуса показано очима сина-свідка. Книжку фактично присвячено Стусові дотабірного періоду (хоча конспективно охоплено й час таборів), а чільним задумом автора є зосередження винятково на людському в Стусові, у його житті й поведінці.

Утім, книжка дещо «нерівна». Подибуємо чимало другорядних деталей і мало функціонального матеріялу; зокрема, варт би сконденсованіше викласти розмисли про трагедію українського села. Натомість після такого енергетичного та емоційно насиченого блоку, що оповідає про перипетії з перепохованням праху Василя Стуса, наступна частина тексту, з викладом міркувань та аналізом трагедії українського села, відчутно сповільнює добрий темп книги.

Однак книжка Дмитра Стуса є однією з найцікавіших праць, присвячених біографії як такій, що останнім часом з’явилися в Україні. Вона дає можливість відчути Василя Стуса як персонажа з життєвого роману. І цей герой, котрий любив, страждав, думав, як і всі решта звичайних людей, значно переконливіший від Ікони, Символу, Марки, від усіх отих статичних ярликів, які здатні перетворити динамічне життя людини на бронзову вивіску. Це дослідження – великий крок для розуміння Василя Стуса як людини та поета.

А. Д.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!