Андреа Ґраціозі. Війна і революція в Європі, 1905–1956 рр.

・ Серпень 2005
Київ: Основи, 2005.

Треба сказати, що український варіянт назви книжки, яку написав відомий італійський історик радянської комуністичної системи Андреа Ґраціозі, не цілком відповідає змістові, бо в його дослідженні йдеться не про війни та революції, а про тоталітарні державно-політичні, ідеологічні та соціяльно-економічні конструкти, які постали внаслідок цих війн та революцій. Автор намагається на основі проблемно-генетичного порівняння виокремити характерні ознаки того явища, яке призвело до появи нового типу устрою, і визначити причини виникнення европейських тираній XX століття. Ґрунтуючись на теоретичних спостереженнях Леопольда фон Мізеса, теорії тоталітаризму Ганни Арендт, використовуючи доробок істориків Моше Левіна, Яна Кершова, Елі Галеві, Ґраціозі вводить читача у вир аналізу взаємних зв’язків та залежностей, що мають пояснити «чудернацькі режими, які з’явилися під час і відразу після першої фази великої европейської війни-революції». Розвиваючи свої роздуми, історик застосовує нові для українського читача поняття на пояснення історії XX століття. Це стосується поняття «реґрес», яким Ґраціозі характеризує міжвоєнний період, а також його стрижневої інтерпретаційної структури: «Велика війна-революція 1905–1956 років» (певно, саме так мала би виглядати назва книжки). На думку автора, низка історичних подій – російська революція 1905–1907 років, Балканські війни, Перша світова, російська громадянська війна стали величезним чинником викривлення процесів, що вже відбувалися в Европі й насамперед на сході Европи, де десятиліттями накопичувалася вибухова сила національної та соціяльної напруги. Аналізуючи події, типології політичних устроїв та режимів в Европі, італійський історик висуває низку інтерпретацій, або радше інтерпретаційних гіпотез. Одна з таких гіпотез полягає в тому, що европейську історію останніх двох століть можна тлумачити як історію послідовного виродження двох великих феноменів із дволикою природою – соціялізму і націоналізму, пов’язаних зі свободою, але також із кровопролиттями, величезними страхіттями та злочинами проти людства. Видання супроводжує спеціяльна авторська передмова до українського читача, в якій Андреа Ґраціозі, конспективно оглянувши основні моменти драматичної історії України, стверджує, що його книжка може допомогти українцям побачити своє минуле в його цілості та взаємозв’язках з історією Европи.

О.М.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!