Віктор Горобець. Влада та соціум Гетьманату

Максим Яременко ・ Лютий 2010
Київ: Інститут історії України НАН України, 2009.

В останні роки на ринку історичних досліджень більшає цікавих книжок, присвячених тим чи тим сюжетам (прикметно – не конче «козацьким») XVIII століття. До вартих уваги належить зарахувати працю Віктора Горобця. Це дослідження виконано не у традиційній формі монографії – його присвячено кільком аспектам, об’єднаним загальним доволі широким заголовком.

Найбільше уваги автор, керівник Центру соціяльної історії Інституту історії України Національної академії наук України та відповідальний редактор альманаху соціяльної історії «Соціум», віддає саме соціяльним сюжетам, оперуючи дедалі популярнішим в українських істориків XVIII століття концептом «соціяльного дисциплінування» (щоправда, спеціяльно не зупиняючись на його теоретичному складнику). Книжка розпочинається з розповіді про «політичну систему» та «інститути політичного життя» козацького Гетьманату, адміністративнотериторіяльного устрою та владної вертикалі Гетьманщини. Другу (найбільшу) частину складає дослідження старшинської корпорації як окремої соціяльної групи, а також детальна реконструкція структури українського соціюму на прикладі Полтавського полку першої третини XVIII століття. Описуючи «владців та підвладних на полковому рівні», автор аналізує переписні книги, що їх, на жаль, сучасні дослідники ще недостатньо цінують. Завершує монографію спроба за допомогою полтавських міських книг з’ясувати характер судочинства Гетьманщини в останню третину XVII століття (ще до початку проникнення туди російських правових норм) та його реґіональні особливості, найперше – його матеріяльне забезпечення.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!