В. Н. Данилов. Власть и формирование исторического сознания советского общества

Людмила Малес ・ Червень 2007
Саратов: Научная книга, 2005.

Курс лекцій розкриває роль держави у формуванні в СРСР уявлень про минуле, творених завдяки взаємодії владних інститутів та історичної науки й освіти, з використанням літератури й інших видів мистецтва і помноженій на зусилля пропаґандистського апарату. Попри актуальність теми, слід зауважити нерівноцінність викладу і його як хронологічну, так і логічну неповноту. Головну увагу лекційного курсу зосереджено на першій половині XX століття: «Історична свідомість та умови її формування: теоретичний аспект», «Жовтнева революція і курс більшовиків на формування нової історичної свідомости», «Державна політика у сфері історичної освіти в 1920-ті роки», «Політичне життя 1920-х рр. та його вплив на висвітлення минулого», «“Великий перелом” кінця 1920-х початку 1930-х рр. та історія», «Проблеми історичної освіти в 1930-ті роки», «Формування історичної свідомости в передвоєнні роки», «Тема історії в роки Великої Вітчизняної війни» і «Місце післявоєнного періоду в формуванні історичної свідомости». Лише останню лекцію присвячено другій половині сторіччя: «Спроби та відступи в десталінізації історичної свідомости (середина 1950-х – середина 1980-х рр.)». Впадає в очі також те, що висвітлено лише владні наміри та дії, спрямовані на формування історичної свідомости, а от результативність їх – зміна чи сталість історичної свідомости – залишається поза розглядом. В аналізі превалює методологія радше документу, ніж думок, поглядів, інших феноменів свідомости, зрештою, виявлення її у вчинках та поведінці людей.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!