Н. С. Бондарь. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации

Тетяна Провізіон ・ Травень 2007
Москва: ЗАО Юстицинформ, 2005.

Автор досліджує питання теорії та практики забезпечення прав людини і громадянина на основі пошуку балансу влади та волі через конституційне правосуддя. Як один зі способів захисту прав людини розглянуто право звернення до Конституційного Суду з конституційною скаргою. На прикладі конкретних судових справ обґрунтовано основні критерії конституційного виміру рівности й справедливости, законодавчого реґулювання прав і свобод людини та громадянина; зроблено аналіз правових позицій Конституційного Суду РФ, а також конституційних (статутних) судів суб’єктів РФ із питань забезпечення особистих (громадянських), політичних, соціяльно-економічних прав і свобод на основі знаходження конституційного балансу між публічними та приватними інтересами. Як відносно самостійну групу на основі правових позицій Конституційного Суду виокремлено й проаналізовано конституційно-процесуальні права-ґарантії.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!