Составители: Стефан Кройцбергер, Сабине Грабовски, Ютта Унзер. Внешняя политика России: от Ельцина к Путину

・ Березень 2002
Киев: Оптима, 2002.

Збірник статтей «Зовнішня політика Росії: від Єльцина до Путіна», що його уклали Стефан Кройцберґер, Сабіне Ґрабовскі та Ютта Унзер, містить матеріяли західних спеціялістів, присвячені аналізові зовнішньої політики Росії після розпаду СРСР (період 1991–2001 років). Дослідження найрізноманітніших аспектів російської зовнішньої політики – від узаємин з Україною та Білоруссю до участи в антитерористичній коаліції, створеній після 11 вересня 2001 року – розкривають погляд західних політологів і журналістів на місце та роль Росії в сучасному світі, її сильні й слабкі сторони, наступність і відмінності зовнішньополітичних курсів Єльцина та Путіна.

Весь матеріял згруповано за розділами: «Визначальні фактори й учасники зовнішньополітичної діяльности»; «Росія та міжнародні організації» (стосунки з ООН, НАТО, ЄС); «Росія та її “близьке” зарубіжжя» (з країнами СНД); «Двосторонні відносини» (стосунки з найрозвинутішими країнами світу і політика в ключових реґіонах: Центральній та Східній Європі, Балканах, Близькому Сході тощо); «Перспективи»; «Новий світ після 11 вересня». Додано резюме статтей та іменний покажчик.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!