Володимир Сосюра. Вона пішла. Цикл віршів. Спроба реконструкції

Степан Захаркін ・ Березень 2006
Київ: 2005.

Досі про одну з найболючіших драм Сосюриного життя – арешт у листопаді 1949 року органами МДБ УРСР і багаторічне ув’язнення поетової другої дружини (і, за сумісництвом, секретної співробітниці згаданих органів) – загалові було відомо мало. Спогади у формі інтерв’ю самої Марії Сосюри (1988), недавня стаття поетового меншого сина Володимира (2005), книжки дослідників Сосюриної біографії Віктора Костюченка та Володимира Подова – ось майже вичерпна «література питання». Бібліофільське видання, яке здійснив Борис Черняков (оголошений наклад – 40 примірників), істотно розширює наші знання про цю трагічну сторінку поетового життя. У книжці вперше цілісно опубліковано (за машинописом з архіву ЦК КП(б)У) поетичний цикл «Вона пішла» – ліричний щоденник, який поет вів у перші два тижні після зникнення дружини (кінець листопада – початок грудня 1948 року) і з якого досі публікувалися лише окремі вірші. У додатку зібрано інші відомі Сосюрині твори цього періоду (які, поставлені в новий контекст, прочитуються по-новому), а також досі не друковані листи поета до ЦК у справі арешту дружини і документи, які відбивають реакцію найвищих партійних посадовців (Хрущова, Мєльнікова та інших) на рукопис антибандерівської поеми «Душезапроданцям», коштом якої Сосюра розраховував заручитися підтримкою ЦК у зіткненні з МДБ. Видання містить супровідну статтю і коментарі упорядника. Крім очевидного історико-літературного значення, книжка ще раз нагадує про вкрай незадовільний рівень освоєння українськими літературознавцями матеріялів партійних архівів, без ґрунтовного вивчення яких неможливе скількись адекватне уявлення про літературний процес радянського періоду.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!