Вінод Томас, Мансур Дайламі, Ашок Дарешвар та ін. Якість економічного зростання

・ Січень 2002
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи».
Переклали з англійської Володимир Дзюб, Сергій Ширинських, Надія Гайдукевич. Переднє слово до книжки написав Джеймс Д. Вулфенсон.

Ця книжка – результат тривалої дослідницької роботи колективу працівників Світового банку, який, власне, і спричинився до виходу в світ українського перекладу. Група авторів на чолі з Вінодом Томасом аналізує чинники економічного зростання та їхній вплив на підвищення добробуту й розширення людських можливостей (зокрема в галузі освіти). В тому ж таки контексті детально розглянуто питання підтримки природного капіталу й відповідної екологічної політики, проблему глобальних фінансових ризиків, ще й фактор кореляції якости економічного зростання з типом державного управління та рівнем боротьби проти корупції. У підсумках досліджено, яким чином нові можливості забезпечують впровадження суспільних змін. Книжка містить численні додатки довідкового, статистичного та бібліографічного характеру, а також малюнки, схеми й таблиці.

 

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!