Е. И. Горошко. Информационно-коммуникационное общество в гендерном измерении

Інна Кравченко ・ Липень 2013
Харьков: ФЛП Либрукина Л. М., 2009.

Праця Олени Горошко, присвячена ґендерному виміру інформаційно-комунікаційного суспільства, – без перебільшення енциклопедичне видання. Перші три розділи містять вичерпну інформацію про розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, генезу інформаційно-комунікаційного суспільства та ґендерні особливості соціяльних комунікацій. Проблеми, винесені в заголовок монографії, розкрито в останньому, найголовнішому і найбільшому розділі.

Авторка розглядає ґендер як «рухливий» компонент, що може залежати від середовища, соціюму, статі інформантів і сучасних інформаційних технологій. Виконавши багатошарове, із залученням чималого корпусу сучасної вітчизняної та закордонної літератури соціологічно орієнтоване дослідження, Олена Горошко доходить висновку, що комунікаційний простір інтернету сприяє урізноманітненню ґендерних практик у сучасному суспільстві, а також продукує розвиток ґендерних моделей, неможливих у реальному житті. В рамках самої ж інтернетової комунікації категорія «ґендер» має певну специфіку й розвивається у рамках патріярхальної, біархатної, унісексистської чи множинної моделей. Множинна допускає можливість стрімких ґендерних змін, а також наявність декількох ґендерів одночасно, а отже, відповідає інтернет-просторові. Однак, прогнозує авторка, за умов поширення технологій веб 2.0 і запровадження концепції загальної персоналізації мережі, множинна ґендерна модель зазнає трансформацій або ж зовсім виокремиться в нову модель «мережевих» відносин.

Інтернет – сприятливе середовище для мінливости ґендеру й можливости розігрувати його за різних обставин. Однак «розподілення» символічного капіталу в мережі здійснюється згідно з традиціоналістською моделлю. «Хазяїном» віртуального простору поки що є саме чоловіки, і саме за ними закріплено основні символічні ресурси віртуального простору, тоді як усе жіноче маркується як таке і стає марґінальним.

Отже, робить висновок авторка, інтернет є віртуальним дослідницьким полігоном із необмеженими можливостями для ґендерних експериментів, а дослідники ґендерних моделей поведінки в інформаційно-комунікаційному суспільстві мають майже безмежене поле для роботи. Проте самій авторці вдалося зібрати чималий компендіюм досліджень, результати яких подеколи суперечать один одному, тож проблематика ґендеру в інформаційному суспільстві очікує дальших синтетичних досліджень.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!