Леон Кленицький, Джефрі Вайґодер (ред.). Юдео-християнський діалог: словник-довідник

Володимир Шелухін ・ Квітень 2017
Київ: Дух і Літера, 2015.

Видання, яке надзвичайно вчасно входить до книжкового обігу в Україні, є збірником стислих статтей із ключовими богословськими концептами та проблемами, огляд яких подано з юдейського та християнського погляду. У цих оглядах із перспективи двох багатих релігійних традицій осмислено такі категорії, як «Бог», «Біблія», «вигнання», «духовність», «есхатологія», «покаяння» тощо. Уможливлення цього діялогу представлено у контексті онтологічно відмінних, однак узаємопов’язаних чинників. Це зумовило вміщення до збірки оглядів також і цілком світських категорій («ідеологія», «антисемітизм»). Ідею діялогу в цьому конкретному випадку породжує почасти імператив політкоректности, у рамках якого, однак, неможливе повне втілення діялогу. Книжку написано в тіні ідеї Голокосту. Розгортання міжконфесійного діялогу в рамках, детермінованих політикою пам’яті, залишає його перспективу досить проблемною, однак зроблено ще один вагомий крок на довгому шляху.

Через досить специфічний підбір авторів і матеріялів подекуди порушено принцип рівного представлення, що його редактори обрали як засадничий. Наприклад, теолог Андре Лакок  — автор низки статтей із християнського боку, має доволі неконвенційне уявлення про розвиток християнської традиції, що робить його коментарі радше пошуковими, ніж такими, що репрезентують усталену версію тлумачення християнського світосприйняття. Це стосується відмови від ідеї унезалежнення витоків християнства від юдаїзму, авторського розуміння концепту «Ізраїль» і введення юдейського розуміння цього концепту в християнську еклезіологію. Це доволі цікаві інсайти, які, однак, навряд чи можна подавати як компромісну версію; вони проблемні для католиків та протестантів, що й казати про православних. На відміну від більшости авторів із юдейського боку та деяких інших авторів із християнського (насамперед Майкла Макґері, який намагається збалансовано представляти погляди основних течій всередині християнства), Лакок схильний висловлювати радше власне бачення. Із другого боку, саме цей довідник, зі своїми сильними і слабкими сторонами, міг би правити за опору для активнішого залучення до діялогу і християнства східного обряду в Україні, яке також потребує і переосмислення меж власного богослов’я в ускладненому та мінливому світі, і перегляду деяких ортодоксальних підстав для етичних настанов, що можуть слугувати за потенційне виправдання насильству й дискримінації.

Серед технічних вад українського видання варто назвати плутанину в транслітерації іншомовних прізвищ. Зокрема, «g» за однакових умов транслітерується то як «г», то як «ґ», а пропуски у друці фраґментів тексту в статтях «Мучеництво», «Обраність» та «Одкровення» порушують логіку викладу й ускладнюють розуміння тексту.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!