-. Забута колекція. Художнє зібрання князів Репніних (з колекцій музеїв Києва)

・ Березень 2004
Київ: 2004.

Не є таємницею, що мистецьку виставку тепер лише зрідка супроводжує видання каталогу. У більшості випадків робота організаторів іде «в нікуди»: єдиними споживачами візуальної та/або історико-мистецької інформації, яку містить у собі виставка, стає більший або менший (але, в кожнім разі, порівняно невеликий) гурт відвідувачів. Тоді як для зацікавленої решти, яка не змогла потрапити на виставку, а заразом і для нащадків явлені на якусь мить із приватних збірок і надр музейних фондосховищ мистецькі скарби, концепція виставки, нові атрибуції фактично не існують. Найбільші українські музеї лише вряди-годи спромагаються на сякий-такий буклет, поява ж каталогу для багатьох із них є подією. Тим більше заслуговує на відзнаку київський Музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків, який віднедавна зробив випуск невеликих, але змістовних, добре ілюстрованих і поліграфічно якісних виставкових каталогів нормою своєї роботи.

За останні три роки побачили світ каталоги кількох виставок, зорганізованих Музеєм (мистецтва середньовічної Персії, західноевропейського живопису з приватних колекцій, японських нецке тощо). Цього року першим став каталог нової виставки, присвяченої мистецькій збірці князів Рєпніних. У каталозі зрепродуковано в кольорі й описано 28 творів живопису й графіки західноевропейських, російських, польських та українських майстрів XVII–ХХ століть, що походять зі сплюндрованого за большевиків рєпнінського маєтку в Яготині й нині перебувають у п’яти столичних музеях: ханенківському, національному художньому, історії України, Тараса Шевченка і російського мистецтва. Одним із найцікавіших експонатів виставки є маловідомий мініятюрний портрет Варвари Рєпніної періоду її знайомства з Шевченком (він зберігається у фондах Національного художнього музею).

Z.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!