Ф. М. Штейнбук. Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття

Ігор Самохін ・ Червень 2009
Київ: Педагогічна преса, 2007.

Монографія літературознавця з Криму Фелікса Штейнбука порушує вельми ориґінальну й, поза сумнівом, недосліджену тему «тілесного міметизму» в літературі. Цим поняттям (яке автор, здається, сам і вигадав) Штейнбук схрещує мімесис, як важливий принцип створення літературних текстів, та популярну нині тематику тілесности. Тіло в усіх його аспектах, на думку автора, грає велику роль у сучасних художніх творах та зумовлює (за рахунок тілесного міметизму) багато текстових стратегій, застосованих у цих творах.

Для підтвердження своїх теоретичних конструкцій Штейнбук бере за матеріал 22 відомі романи сучасних авторів з Росії, України, Польщі, Чехії та Сербії (серед яких Пєлєвін, Ліпскеров, Андрухович, Забужко, Кучок, Кундера, Павич) і залучає також твори десятків найрізноманітніших філософів, що їх автор залюбки і часто цитує. Особливо виразно видно вплив таких російських інтелектуалів, як Міхаіл Ямпольський і Валєрій Подороґа.

Маючи таку потужну базу і спираючись передусім на суто філософські концепції, Штейнбук і своє дослідження проводить відповідно до філософських аспектів теми. Тому чотири розділи книжки розповідають про онтологію, феноменологію, антропологію та епістемологію тілесного міметизму. Крок за кроком літературознавець розбирає такі явища, як серце, пам’ять, сон, дзеркало, голос, погляд, стать, дотик тощо, віднаходячи їхній вплив на текстові стратегії обраних романів. А завдання роботи сам автор убачає в поверненні до наукового обігу поняття мімесису та запровадження нового – тілесного міметизму.

Важко сказати, наскільки ймовірним є виконання такого завдання. Штейнбук пише досить складною мовою, що утруднює розуміння його концепцій. Так само і цитати, якими він раз по раз вельми самовпевнено «беззаперечно доводить» слушність своїх тверджень, всуціль парадоксальні, метафізичні й туманні. Втім, це аж ніяк не спростовує цінність авторових гіпотез. Монографія цікава вже тим, як у ній поєднано літературознавство та суто філософські й абстрактні теорії. Також не можна не відзначити посиленої уваги до сучасної російської літератури та філософії, що нечасто трапляється в українських працях. І хоч застосовані в книжці підходи здебільшого спекулятивні та суперечливі (особливо сумнівною видається така собі «еволюційна епістемологія», яку активно використовує автор в останньому розділі), сама тематика та її дослідження в Штейнбука роблять цю книжку цікавим і непересічним явищем.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!