Анджей Пачовський, Марек Корнат, Валеріан Мерцік. Zeszyty Historyczne. Zeszyt sto czterdziesty

Редакція Критики ・ Липень 2002

Сто сороковий випуск квартальника відкриває аналітична стаття Анджея Пачовського «Польща – жертва двох тоталітаризмів 1939–1945». Автор робить цікаві висновки про те, що тоталітарний характер німецького райху та радянської держави не лише призвів до масового винищення людей, але й спричинив драстичні загострення етнонаціональних конфліктів на окупованих теренах багатонаціональної Польщі. Постійний автор часопису, знавець інституційної та інтелектуальної історії Другої Речі Посполитої Марек Корнат опублікував розлогу розвідку «Совєтологія та сходознавчі дослідження у міжвоєнній Польщі». Попри економічну кризу й постійні внутрішні негаразди в тодішній Польщі постали, доводить автор, солідні совєтологічні студії, що намагалися об’єктивно дослідити СРСР. Корнат детально характеризує діяльність кожного совєтологічного центру. Оглядаючи діяльність численних наукових осередків і аналізуючи спеціялізовані періодичні видання, автор не оминає увагою українознавчих студій, зокрема Українського наукового інституту у Варшаві. Розвідку споряджено докладними примітками та бібліографічними посиланнями.

Опубліковано третю частину ґрунтовного дослідження Валеріана Мерціка «Спроби організації польських військових підрозділів на Балканах» та листи політика й державного діяча міжвоєнної Польщі Александра Пристора.

Серед інших матеріялів привертає увагу інтерв’ю з видатним польським науковцем, педагогом, популяризатором науки Юзефом Гурвіцем та блискуча рецензія Емілія Вішки на книжку Єремії Сліпца «Шляхи незалежности – Польща і Україна 1918–1921» (Варшава, 1999). Рецензент прискіпливо знаходить численні помилки, недбалості й неточності в монографії Сліпца, що, зрештою, виливається в дуже неґативну оцінку цілої праці військового історика. Ця рецензія може стати взірцем наукової реакції на не надто ретельний, проте амбійційний інтелектуальний продукт.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!