Кароль Тарновський, Хосе Казанова, Войцєх Янига.... Znak 595, Grudzień (12) 2004

Костянтин Москалець ・ Лютий 2005

Грудневий «Znak» розпочинають зауваги Кароля Тарновського про тероризм, який «є новим, може, найзагрозливішим з усіх дотеперішніх тоталітаризмів». Соціолог Хосе Казанова доводить, що американська модель співіснування релігій і держави, заснована на визнанні релігійного плюралізму, якнайкраще відповідає вимогам сучасности. Войцєх Янига та Ярослав Яньчак досліджують шляхи і бездоріжжя плюралізму, принагідно критикуючи ідеологічне потрактування нейтральности держави у Франції. Проблеми релігії та держави у багатокультурному світі обговорюють Ярослав Говін, Роман Грачик, Анна Красновольська і ксьондз Реміґіуш Собанський, апелюючи до вже згаданих текстів Казанови, Яниги та Яньчака й плідно дискутуючи з їхніми тезами (зокрема, розглядаючи проблеми ідентичности, здатности до асиміляції та можливої зміни етнічного складу населення Европи). Своєрідним доповненням дискусії є лекція Томаша Галіка «Европейське мовлення і мовчання про Бога», де аналізуються страхи прихильників світської Европи й розглядається питання щодо доцільности згадок про Бога в преамбулі европейської конституції.

Пьотр Клодковський описує символізм чоловічої бороди на Сході, Ґаліна Бортновська продовжує складати реєстр видатних подій історії повсякдення. У блоці рецензій віднаходимо міркування Пьотра Грачика про переклад книги Юрґена Габермаса; Анджей Пашевський аналізує історію польського евгенічного руху, а Ян М. Береза ділиться враженнями від розмов між бенедиктинським монахом і тибетським ламою: «Розмова двох монахів руйнує низку стереотипів, які існують у християнстві щодо буддизму; так, наприклад, нірвана аж ніяк не є розчиненням у ніщоті буття, знищенням особистости або цілковитою байдужістю; той, хто досягне нірвани, отримує змогу чинити добро всім живим істотам». Не менш цікаві роздуми Кшиштофа Стахевіча над «Вступом до філософської містики» Карла Альберта й полеміка Еви Бєньковської, присвячена релігійним поглядам Ярослава Івашкевіча. Молоді автори в традиційному додатку зосереджуються на питанні, чи може нині молода людина знайти щось цікаве в релігії.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!