Книжкові рецензії

・ Березень 2002
Митрополит Антоній Сурозький (Блум) – один із найвідоміших сучасних християнських авторів, його...
・ Березень 2002
Книжка, яка розпочала серію «Історичні та культурологічні студії», присвячена нововіднайденому...
・ Березень 2002
З якими проблемами стикається Україна в перехідний період і як швидко зможе їх подолати? чи дано їй...
・ Березень 2002
Готуючи до друку спеціальне число, присвячене Україні, часопис «Österreichische Osthefte» (видання...
・ Березень 2002
Журнал уміщує спогади і нотатки з нагоди 60-ліття виходу першого числа органу Польської Армії в...
・ Березень 2002
В основу видання покладено матеріяли чергової Міжнародної літньої філософської школи, що їх уже...
・ Березень 2002
Дослідження найрізноманітніших аспектів російської зовнішньої політики – від узаємин з Україною та...
・ Березень 2002
Перше у цьому році число науково-теоретичного квартальника Інституту соціології НАНУ відкриває...
・ Березень 2002
Читачам пропонується помiркувати над «важливим i симптоматичним явищем» федералiзму, зокрема «...
・ Березень 2002
Новий випуск неперіодичного історико-філософського збірника «Sententiae», який уже третій рік...
・ Березень 2002
Колектив авторів словника, виданого за редакцією Дмитра Гринчишина, намагався охопити...
・ Березень 2002
Словник має на меті дати стисле пояснення часто вживаних слів і термінів іншомовного походження...
・ Березень 2002
Цей короткий словник містить близько 2500 виразів. Видання призначене для широкого кола читачів,...
・ Березень 2002
Софія Майданська розповідає про художника-графіка Олега Любківського, Оксана Сліпушко подає штрихи...
・ Березень 2002
У літературній частині лютневого числа надруковано роман Василя Шкляра «Елементал» та по одному...
・ Березень 2002
Перший випуск вiдомчого збiрника наукових праць Академiї мистецтв України. Загальна ситуацiя у...
・ Березень 2002
«Стіна» й «Крамола стіни», об’єднані у цій збірці, не є взаємозапереченням себе-як-досвіду, а є...
Редакція Критики ・ Березень 2002
Будь-який акт творення, чи то гончарне мистецтво, поезія, чи музика, є справжнім одкровенням, так...
・ Березень 2002
Відзначений Другою премією видавництва «Смолоскип» фантастичний трилер «Година чорного причастя» –...
・ Березень 2002
Повість поділено, як і життя героїні, на дві взаємоперехідні частини – сон і яву, які відображають...
・ Березень 2002
В Україні з лірикою поетки по-справжньому познайомилися завдяки поетичному фестивалю «Золотий гомін...
・ Березень 2002
Запропонована книжка есеїв складається з трьох частин. Автор подає цікаву інтерпретацію творів...
・ Березень 2002
В основі студії лежить комплексний аналіз джерел реконструкції мови трипільців (доіндоєвропейського...
・ Березень 2002
До збірки, присвяченої пам’яті дослідниці Ярослави Закревської, ввійшли нариси різної проблематики...