Книжкові рецензії

Редакція Критики ・ Червень 2002
Міркуючи над темними сторонами людської натури, Жорж Ніва не впадає у песимізм, – радше навпаки,...
Редакція Критики ・ Червень 2002
Поєднуючи теоретико-структурний підхід з історико-генетичним, Ганна Арендт ґрунтовно розглядає...
Редакція Критики ・ Червень 2002
Ця книжка, яка «відображає особисті смаки та уподобання упорядника», містить вибрані твори з...
Редакція Критики ・ Червень 2002
Нову журнальну рубрику «Зарубіжна література», потреба в якій уже давно назріла, відкриває вступним...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Книжка Тамари Гундорової є першим психоаналітичним дослідженням художньої творчости та культурно-...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Книжку, видану в серії «Сучасна гуманітарна бібліотека», присвячено аналізові типів соціяльної...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Жак Ґоне – засновник і директор Центру зв’язків освіти з засобами інформації Міністерства освіти...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Ця книжка – широкий і захопливий вступ до медія-досліджень і культурних досліджень. Автор, один із...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Бібліографія тут називається «Список використаних першоджерел», і то дуже влучно з огляду на те, що...
Редакція Критики ・ Травень 2002
У новому випуску неперіодичного збірника Одеського літературного музею читача-україніста зацікавить...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Новий випуск матеріялів щорічних наукових читань з історії українського колекціонерства, які...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Московський часопис відкриває свій черговий номер добіркою статтей під назвою «Російська думка й...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Праця відомої французької дослідниці вирізняється залученням величезного обсягу матеріялу й...
Редакція Критики ・ Травень 2002
У підручнику авторка узагальнила свій двадцятилітній досвід викладання старогрецької мови у...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Ця книжка розкриває ідею Христа на основі доктринальних здобутків у христології і базується...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Центр Алетті та Львівська Богословська Академія спільно видають літературу, яка відображає спадщину...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Книжку складає те, що могло бути, але чого нема: це збірка псевдорецензій і псевдовступів до...
Редакція Критики ・ Травень 2002
«Голем XIV» – цикл лекцій і розмов людей із найрозумнішим і найпотужнішим комп’ютером, а радше – це...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Фрідріх А. Гаєк (1899–1992) – знаний представник англійської ліберальної школи в соціяльній...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Перше число науково-педагогічного бюлетеня, що є друкованим органом Українського центру вивчення...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Останнє минулорічне число журналу відкриває стаття його головного редактора Віктора Вечерського «...
Редакція Критики ・ Травень 2002
У своєму квітневому числі єдиний в Україні академічний літературознавчий часопис далі вправляється...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Жанрову природу твору Павла Щегельського «Хата-читальня», вочевидь, важко вбгати в запропоновані...
Редакція Критики ・ Травень 2002
Книжку херсонського літературознавця складають сильветки шістьох письменників, чия біографія пов’...