Книжкові рецензії

Томаш Ген-Конарські ・ Червень 2017
Найвпливовішою академічною монографією з історії українського націєтворення ХІХ століття, що...
Юрій Кудінов ・ Червень 2017
У збірнику представлено матеріяли міжнародної конференції «The Great Famine in Ukraine: The...
Андрій Блануца ・ Червень 2017
Авторка звертає головну увагу на процес організації, функціонування та методів роботи економічних...
Олег Коцарев ・ Червень 2017
Україна тут — суперечлива, плутана «сіра зона» між Заходом і Сходом, уже чужа, але ще близька, дещо...
Юлія Ємець-Доброносова ・ Червень 2017
До книжки увійшли есеї, написані у 1970–1980-х роках, а також есеї 2000-х років. Їх зіставлення...
Владислав Яценко ・ Червень 2017
Автор щоденника відстежує та фіксує новини европейської політики. У полі його зору – перебіг...
Ігор Усатенко ・ Червень 2017
Який край є Східною Европою? Які показники доцільно враховувати під час окреслення реґіонів на...
Ростислав Загорулько ・ Червень 2017
Особливу увагу звернено на спроби формування позитивного міжнародного образу України під час...
Владислав Яценко ・ Червень 2017
Видання знайомить із поглядами Шахрая на революційні процеси в Україні 1917-го – на початку 1918...
Сергій Гірік ・ Червень 2017
Складно сказати, наскільки вчасно вийшла книжка. Вочевидь, у нинішніх умовах «декомунізації»...
Андрій Блануца ・ Квітень 2017
Шкільник був очевидцем подій української революції 1917–1921 років та одним із її активних діячів...
Юлія Ємець-Доброносова ・ Квітень 2017
У передмові до першого випуску збірника задекларовано, що він є спробою подивитися на події на...
Дмитро Шевчук ・ Квітень 2017
Видання має на меті цілісно представити історію розвитку астрономії на українських землях. Однак...
Андрій Блануца ・ Квітень 2017
У рубриці «Історичні студії» третього числа часопису можна ознайомитися з узагальнювальними...
Андрій Блануца ・ Квітень 2017
Структура «Українського історичного журналу» — одного з провідних історичних часописів України,...
Андрій Блануца ・ Квітень 2017
Книжку історика Дмитра Вирського, спеціяліста з річпосполитської ранньомодерної історіографії,...
Юлія Ємець-Доброносова ・ Квітень 2017
Дослідження, результати якого представлено у виданні, мало на меті з’ясувати особливості участи...
Андрій Блануца ・ Квітень 2017
Книжка Романа Подкура є черговим виданням із серії «Студії з регіональної історії: Степова Україна...
Андрій Блануца ・ Квітень 2017
Книжку написано в руслі повернення сходу України до українського історичного наративу, що в останні...
Яна Примаченко ・ Квітень 2017
Книжку видано до сімдесят п’ятих роковин трагедії. Безперечно, потрібна і вчасна, вона означила...
Володимир Шелухін ・ Квітень 2017
Видання, яке надзвичайно вчасно входить до книжкового обігу в Україні, є збірником стислих статтей...
Інна Булкіна ・ Квітень 2017
Монографія львівського еколога й урбаніста Миколи Назарука є продовженням його дослідження «Львів у...
Олег Коцарев ・ Квітень 2017
Поет Велвл Чернін — яскрава постать єврейської культури. Він народився 1958 року в Москві, брав...
Юлія Стахівська ・ Квітень 2017
Роман «Сонька» про «тутейших», «своїх» і «чужих» — про польсько-білоруське прикордоння, любов і...