Центр польських та європейських студій НаУКМА

1996 року в НаУКМА було засновано Українсько-польський центр науки та культури, який у червні 2007 р. було реорганізовано у Центр польських та європейських студій. Центр ставить за мету проведення наукових конференцій і семінарів у царині полоністичних та європейських студій. Центр сприяє створенню нових принципових засад вищої освіти в НаУКМА та в Україні, а саме: поєднанню навчання з дослідницькою роботою.

Напрями діяльності:

  • стимулювання й організація наукових досліджень у галузі польських та європейських студій;
  • створення потужного українського наукового центру, який у процесі реалізації своїх дослідницьких проектів розглядав би місце України у спільному європейському культурно-історичному та соціо-політичному просторі;
  • сприяння міждисциплінарним дослідженням;
  • підвищення зацікавлення академічної громади у доробку провідних дослідників польської та європейської проблематики, передусім шляхом покращення рівня інформування колег про основні досягнення в галузі соціальних і гуманітарних наук;
  • організація і проведення публічних лекцій вітчизняних і закордонних фахівців з гуманітарних і соціальних наук;
  • підготовка й проведення презентацій книг і періодичних видань;
  • сприяння молодим науковцям у їхніх власних розробках з цієї тематики;
  • підтримка фахівців з-за кордону, зацікавлених у проведенні власних досліджень в Україні, а також долучення до координації діяльності західної україністики (організація спільних форумів і конференцій);
  • створення і розбудова бібліотеки з польських і європейських студій.
Адреса партнера в мережі Інтернет: 
www.ukma.edu.ua