П. М. Сас. Витоки українського націотворення

Василь Кононенко ・ Лютий 2011
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010.
Книга висвітлює «козацьку» візію історії українського націотворення, хоча проаналізував також інші можливі чинники формування протонаціональної свідомости. Тривале вивчання джерел уможливило для дослідника твердження про те, що активні процеси націотворення припали на перші десятиліття XVIІ століття. Спираючись у своїх міркуваннях на тлумачення нації, що його запропонував Ентоні Сміт, автор виводить власну дефініцію «нації», пристосовану до тогочасних реалій. Книжка становить важливу віху в українській історіографії і відкриває перспективи дальших досліджень протонаціональної тематики.
2741 переглядів

Голодомор і репресії в Україні

Юрій Шаповал ・ Грудень 2008

Влітку 2006 року було розсекречено деякі джерела Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБУ), які стосуються голоду 1932–1933 років і дуже...

887 переглядів

Величання реґіонального масштабу

Олександр Гриценко ・ Грудень 2008

Особливо яскраво цей контраст між індиферентністю до національної історії та активним уболіванням за сучасні політичні «команди» проявився в двох постатях...

331 переглядів

Ненька, мачуха, сусідка?

Роман Кабачій ・ Вересень 2007

Якщо замислитися над тим, які проблеми з ототожненням з Україною можуть існувати в людей, що називають себе українцями, на перший погляд здасться, що їх не мало...

911 переглядів

Вісті з хорошої імперії

Андрій Портнов ・ Вересень 2007

Про російського Ґедройця надалі можна лише мріяти. А тим часом варто пам’ятати, що історія, навіть вільна від національного наративу, залишається полем...

1202 переглядів

На відміну від «радянського», «пострадянське» – це термін, що приходить іззовні, він формується не навколо проєкту, що береться трансформувати суспільний простір...

313 переглядів

Сергій Єкельчик, Єкатєріна Болтунова, Єлєна Вішлєнкова.... Ab Imperio: Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. 2004, № 2

Софія Грачова, Тетяна Портнова ・ Березень 2005
Серед численних досліджень, оглядів та рецензій, уміщених у числі, чимало текстів у той чи той спосіб пов’язані з актуальними проблемами української національної пам’яті, ідентичности й історичної свідомости.
333 переглядів

Замовчування мовної проблеми перешкоджало публічній дискусії між прибічниками різних способів її розв’язання, тож держава й суспільство не мають обґрунтованих...

39 переглядів

Д.А.Коцюбинский. Русский национализм в начале XX столетия: рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза

Олег Маєвський ・ Травень 2004
Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001.
Монографія досліджує ідеологічні основи впливової партії, що об’єднала національно зорієнтовані політичні сили передреволюційної Росії, зацікавлені в помірковано-ліберальному реформуванні імперії при збереженні недоторканними політичних основ «думської монархії». Всеросійський національний союз ставив собі за мету сприяти пануванню російської...
29 переглядів

Николай Митрохин. Русская партия: движение русских националистов в СССР, 1953–1985 годы

・ Травень 2004
Москва: Новое литературное обозрение, 2003.
Бібліотека журналу «Неприкосновенный запас» (Москва)
Монографію присвячено предметові, що його, як настирливо наголошував саме в ті роки, про які в ній ідеться, комуністичний аґітпроп, не було і не могло бути в країні остаточного розв’язання не лише єврейського, а взагалі будь-якого національного питання. Тим, хто хотів цьому вірити, корисно буде тепер прочитати історію руху російських націоналістів...
42 переглядів