Йоанна Конєчна. Польща – Україна: взаємний образ

・ Січень 2002
Варшава: 2001.
Заснований у Польщі 1995 року Інститут суспільних справ здійснив це видання в рамках реалізації широкої програми досліджень, що мають на меті з’ясувати образ цієї країни та її мешканців серед світової громадськости.
336 переглядів

Леонтій Дещинський, Анатолій Панюк. Міжнародні відносини України: історія і сучасність

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001.
У навчальному посібнику розглянуто міжнародні зв’язки України від найдавніших часів до проголошення незалежності. Не претендуючи на вичерпний аналіз, автори окреслюють найважливіші з подій та фактів української історії, пов’язані із зовнішньополітичною діяльністю. На підставі історичних джерел і наукової літератури проаналізовано міжнародні зв’...
155 переглядів

Богдан Осадчук. Україна, Польща, світ

・ Жовтень 2001
Київ: Смолоскип, 2001.
Книжку історика та публіциста, професора Богдана Осадчука «Україна, Польща, світ» складають вибрані статті та репортажі з часописів «Культура» та «Ней Цюрхер Цайтунґ». Український читач отримав її рік по тому, як вона вийшла польською мовою (див. «Критика», 2001, ч. 4). Осадчукові статті, присвячені головно проблемам Східної Європи та польсько-...
451 переглядів

James Clem, Nancy Popson (ed.). Ukraine and Its Western Neighbors

Редакція Критики ・ Березень 2001
Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2000.
До збірки, яку видав Вілсонівський науково-гуманітарний центр спільно з Українським науковим інститутом при Гарвардському університеті, Інститутом Кеннана та Центром східноєвропейських досліджень, увійшли матеріали конференції, присвяченої стосункам українців із їхніми західними та східними сусідами на пограничних територіях та зі спільнотами...
81 переглядів

З тими, хто тебе розуміє

Андрей Динько ・ Вересень 2000

Ми як митці з постколоніальних країн бачимо, наскільки відрізняється Росія від Європи. Але Захід – і тут не треба мати ілюзій, і потяг це лише ще раз підтвердив...

214 переглядів

Жан-Батіст Дюрозель. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів

Редакція Критики ・ Березень 2000
Київ: Основи, 1999.
У ґрунтовному дослідженні професора Сорбонни, відзначеному премією французької Академії духовних і політичних наук, крізь призму дипломатії показано складну й суперечливу історію XX століття.
526 переглядів

Попри жахливі пророцтва 1992–1993 років про неминучість територіального розпаду України, її цілісність виявилася на диво міцною. Хоча Ґарнет і визнає наявність в...

171 переглядів

Олександр Ґваньїні, Юрій Мицик, Антон Ясинський, Олена Новикова, Євген Кабанець, Дмитро Наливайко, Ян Гус. Хроніка–2000

Редакція Критики ・ Жовтень 1999
Два чергових випуски українського культурологічного альманаху «Хроніка-2000» присвячено українсько-чеським зв’язкам та співпраці. Число 25–26 подає матеріали про давнішу історію: розділ «Хроніка ІХ–ХVІ ст.» уміщує уривок із латиномовної хроніки «Стисла історія Богемії» Олександра Ґваньїні (вперше в українському перекладі; переднє слово до...
325 переглядів

Lubomyr A. Hajda (ed.). Ukraine in the World: Studies in the International Relations and Security Structure of a Newly Independent State

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Cambridge, Mass.: Ukrainian Research Institute, Harvard University, 1998.
Україна у світі. Студії міжнародних взаємин та структури безпеки нової незалежної держави. Редактор-упорядник Любомир Гайда
Після здобуття державної незалежності в 1991 році Україна постала на світовій арені як важливий чинник міжнародної політики. Належачи за своєю територією й населенням до найбільших країн Європи, маючи надзвичайно важливе геополітичне положення й неабиякі економічні ресурси, Україна зразу здобула визнання як найближчих сусідів, так і всієї світової...
185 переглядів

Bohdan Zilynskyj. Ukrajinci v Čechách a na Moravĕ (1894) 1917 – 1945 (1994)

Редакція Критики ・ Березень 1999
Praha: 1995.
Книжку можна вважати стислим вступом до історії української національної групи на території сьогоднішньої Чеської республіки. Основну увагу приділено сторічному періодові від 1894 до 1994 року, коротко пояснено давніші факти з XIX століття. Розглянуто різні причини та форми припливу українців на територію Чехії та Моравії (міґрація задля здобуття...
151 переглядів